20121225

Ut på tur

Disse svanene var nok på tur til juleselskap

God jul