20130125

Beacon

Kjeungskjær fyr.
Leker litt med Gimp her (alternativ til fotoshop).

Ha en opplyst aften !